ContributieDonatiile Dvs si redirectionarea a 2% din impozitul anul se pot depune in favoarea Fundatiei, ce are urmatoarele date de identificare:
Beneficiar: Fundatia Maternitatea Filantropia 1883
Cod de inregistrare fiscala: 18907194
Cont IBAN: RO02 BRMA 0880 0883 0600 0000 - BANCA ROMANEASCA

La fel ca in anii trecuti, Codul Fiscal pune la dispozitia contribuabililor mecanismul de redirectionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2012, catre o entitate non profit. Conform Ministerului Finantelor Publice, modalitatea de implementare a prevederii este similara, contribuabilul trebuind sa completeze formularul 230 (pentru veniturile proveniind din salarii) sau 200 (pentru venituri din alte surse) si sa le depuna personal sau prin posta la administratia financiara de care apartin pana la data de 25 mai.

Formulare necesare
Formularele necesare redirectionarii a 2% din impozitul anual: Formularul 230 (pentru venituri salariale) si Formularul 200 (pentru alte venituri)

Multumim tuturor celor care prin generozitatea lor contribuie la realizarea obiectivelor Fundatiei.
Prof.Dr. Gheorghe Peltecu